ทำปุ๋ยหมักจากพืชสด

ทำปุ๋ยหมักจากพืชสดพืชสีเขียวจากวิธีธรรมชาติ ทำง่ายลดต้นทุน ทำจริงได้จริงแน่นอน สูตรปุ๋ยหมักชีวภาพจากพืชสดสีเขียวจะมาช่วยปรับสภาพดิน ก่อนจะปลูกพืชผัก

 

สูตรปุ๋ยหมักชีวภาพจากพืชสดสีเขียว

มีวัตถุดิบดังนี้

- พืชสดสีเขียวที่ย่อยง่าย เช่น โสนแอฟริกัน สาบเสือ ผักตบชวา หญ้าต่างๆ ใบตระกูลถั่วต่างๆ สับให้ละเอียด 1 ส่วน หรือถ้ามีมูลสัตว์ เช่น มูลวัว มูลควาย มูลไก่ ก็สามารถผสมได้อีก 1 ส่วน

- แกลบดิบหรือละอองข้าว(คายข้าว) 1 ส่วน

- แกลบเผา 1 ส่วน

- จุลินทรีย์,กากน้ำตาลหรือน้ำตาลทรายแดง,น้ำ ผสมกันในอัตราส่วน 1 ต่อ 1 ต่อ 100 ส่วน

- ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์จากหน้าดิน( ดินขุยไผ่ หรือดินใต้ต้นจามจุรี ) 1 ส่วน

 

วิธีทำคือ นำวัตถุดิบข้อ 1,2,3 เทเกลี่ยเป็นชั้นๆ แล้วรดด้วยน้ำจุลินทรีย์ (นำน้ำหรือน้ำซาวข้าว 20 ลิตรมาผสมกับจุลินทรีย์ 3 ช้อนโต๊ะ คนให้เข้ากันในบัวรดน้ำแล้วรดลงไปบนกอง) ใช้จอบหรือคลาดคลุกเคล้าให้เข้ากัน สังเกตให้มีความชื้นหมาดๆ เมื่อกำดูแล้วต้องไม่มีน้ำไหลหยดตามง่ามมือ (ถ้าแฉะเกินไปปุ๋ยจะเน่า) หลังจากนั้นนำปุ๋ยมากองไว้บนพื้นความสูงประมาณ 15-30 เซนติเมตร (ไม่เกินศอกหรือหัวเข่า) ไม่ต้องกลับกองปุ๋ย ปล่อยให้ปุ๋ยหมักเย็นตัวลง หรือหากไม่วางไว้บนพื้นให้เก็บใส่กระสอบปุ๋ย อย่าเขย่าและอย่าวางให้ซ้อนทับกัน ทิ้งไว้ประมาณ 7-10 วัน ก็สามารถนำไปใช้ได้

 

วิธีใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพจากพืชสดสีเขียว

- การใส่ในนาข้าว ถ้านาดินไม่เคยใช้สารเคมีเลยให้ใส่ 25 กิโลกรัม ต่อ 1 ไร่ ถ้าเคยใช้สารเคมีให้ใส่ 100 กิโลกรัม ต่อ 1 ไร่

- การใช้กับพืชผัก ควรใส่ให้ห่างจากโคนต้น 1 คืบ

- การใส่ในหลุมดินก่อนปลูกพืช ทำโดยขุดเป็นหลุมแล้วนำปุ๋ยหมักผสมกับกับดินที่ขุดมา นำฟางหรือเศษใบไม้ ใบพืชตระกูลถั่ว เช่น จามจุรี หรือฉำฉา ใบมะรุม ใบถั่วต่างๆ ปิดคลุมดินไว้ป้องกันแสงแดด หมักไว้ 7 วัน ระหว่างหมัก 2-3 วันควรรดน้ำ 1 ครั้ง จนครบ 7 วัน จึงนำเมล็ดพืชลงปลูก